Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών & Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα
                                     Αριθ. Πρωτ. 34
e-mail: enosigoneon3@gmail.com                                                                         Αθήνα 5/3/17

                                                                                                                        ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ. της Ενωσης καλεί όλα τα μέλη του στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα  πραγματοποιηθεί στις 22.3.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο χώρο του 12ου Λυκείου (ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ ) με θέματα ημερησίας διάταξης¨
1.     Απολογισμός δράσης του απερχόμενου Δ.Σ.
2.     Οικονομικός απολογισμός και έγκριση του απολογισμού.
3.     Προκύρηξη εκλογών για την ανάδεικη νέων οργάνων
4.     Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών των συλλόγων:

1.                      Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης με την εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
2.               Πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής με τα αποτελέσματα και τον αριθμό των εκπροσωπούμενων μαθητών στις εκλογές
3.               Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. του Συλλόγου και  τους εκλεγμένους εκπροσώπους στην Ενωση με τηλέφωνα και email
4.               Επικυρωμένη κατάσταση ψηφισάντων
5.               Βεβαίωση του Δ/ντη του σχολείου για την δύναμη των μαθητών
6.               Φωτοτυπία του καταστατικού του συλλόγου.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ένωσης κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει στην γενική συνέλευση εφόσον καταβάλει την συνδρόμη του που ανέρχεται στο ποσό των € 30.

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η παρουσία όλων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη απαρτία για την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη στις 29.3.2014 στις 19.00

Για το Δ.Σ

        Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γεν.Γραμματέας


      Τ.  ΔΕΜΟΙΡΟΣ                                                               Α. ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ-ΧΑΛΙΑΣΟΥ

Σχετικά με τη δράση της Ενωσης μπορείτε να ενημέρωνεστε από τον ιστότοπο
http://enosigoneon3.blogspot.com/2011/05/blog-post.html.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοινωση Ενωσης σχετικα με τον ελενχο καταστατικων των Συλλογων Γονεων και Κηδεμονων
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών&Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα
e-mail: enosigoneon3@gmail.com                                                                                                  ΠΡΟΣ ΤΟΝ
                                                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ


Το τμήμα Αδειοδοτήσεων και ελέγχων του Δήμου Αθηναίων με έγγραφο που σας απέστειλε μέσω των Διευθυντών των σχολείων ζητά από τα Δ.Σ. των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να προσκομίσουν μια σειρά εγγράφων πιστοποίησης των εκλογών τους καθώς επίσης και το καταστατικό του συλλόγου.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας να ανακοινώνει εγγράφως στην Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, τα πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, (αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο, κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη, καθώς και κατάσταση κατανομής των αξιωμάτων στο Δ.Σ.), όλα επικυρωμένα.
Η Διεύθυνση έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει στο Δήμο,βεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και τον αριθμό των ψηφισάντων, οι εκλογές είναι νόμιμες (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των μαθητών) και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να ελέγχουν τα καταστατικά των συλλόγων.

Το γονεϊκό κίνημα έχει οργανωτική δομή και συλλογικά όργανα που εκλέγονται και ελέγχονται από τους ίδιους τους γονείς.

Καλούμε το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων να ενεργήσει όπως προβλέπει το καταστατικό του και η σχετική νομοθεσία .
1) Τα Δ.Σ να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην Ένωση
2) Τα Δ.Σ να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Διευθυντή του σχολείου
3) Να μην καταθέσουν τα καταστατικά τους στον Διευθυντή η στην επιτροπή του Δήμου.
                                                

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος                                                            Η  γραμματέας
                  Τάσος  Δεμοιρος                                                          Τασία  Σπαρτινου


Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών & Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα

                                                                                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλου...............
                                                                                                                                       Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2017                                                                                                Προς την
                                                                                                Δ/νση Σχολικών Κτηρίων
                                                                                                Δήμου Αθηναίων
                                                                                                Υπόψη κας Γλένη

                                                                                                Κοινοποίηση
                                                                                                Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή
                                                                                                Γ΄ δημοτικης κοινότητας
                                                                                                Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή
                                                                                                Γ΄ δημοτικης κοινότητας


          ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

 Αξιότιμη κα Γλένη

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας θέσουμε εκ νέου το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα σχολικά κτήρια της γ΄δημοτικής κοινότητας και συνίσταται στη έλλειψη οποιασδήποτε συντήρησης τους με αποτέλεσμα τα παιδιά να στεγάζονται σε χώρους που παρουσιάζουν έντονα κτηριακά προβλήματα και να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλειά τους. όπως συνέβει πρόσφατα στο 76ο δημοτικό σχολείο από την πτώση σοβάδων.

 Τα τελευταία χρόνια παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για διάφορες επισκευές μέσα στα σχολικά κτήρια τόσο από πλευράς των Διευθυντών των σχολείων όσο και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, , οι τεχνικές  υπηρεσίες  του δήμου έχουν προβεί στην υλοποίηση μερικών από τα αιτήματα αυτά και κάτω από την πίεση των συνθηκών που αυτά δημιουργήθηκαν (πχ όπως συνέβει πρόσφατα στο 76ο δημοτικό σχολείο από την πτώση σοβάδων.).
Επι πλέον δεν έχει γίνει κανένας προληπτικός έλεγχος και καταγραφή των προβλήμάτων από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες όταν τα σχολεία είναι κλειστά την περίοδο των διακοπών με αποτέλεσμα να έχουμε συνέχεια εμφάνιση νέων προβλημάτων που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και μάλιστα κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον προγραμματισμό που έχετε για το έτος 2017 σχετικά με την συντήρηση των κτηρίων καθώς και  απαιτούμε την άμεση   υλοποίηση των ήδη κατατεθειμένων αιτημάτων καθόσον η αργοπορία εκτέλεσης των έργων δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα στους χώρους των σχολείων. Τέλος ζητάμε να γίνει προληπτικός έλεγχος από τεχνικό κλιμάκιο σε όλους τους χώρους των σχολικών κτηρίων και καταγραφή όλων των προβλημάτων.

Ευελπιστούμε ότι η ανταπόκριση στα αιτηματά  μας θα είναι άμεση.

Με εκτίμηση
            Για το Δ.Σ

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Κάλεσμα στη διαδήλωση για τη δολοφονία του Σαχτζάτ Λουκμάν - Παρασκευή 13 Γενάρη, 6 μ.μ., πλ. Μερκούρη- Πετράλωνα

Oλοι μαζι στην πορεια για να αφησουμε στα παιδια μας εναν κοσμο χωρις φασισμο.
Εναν κοσμο με τα ιδεωδη της Ελευθεριας της Κοινωνικης Δικαιοσυνης της Ισοτητας.
Για Σχολεια ανοικτα για ολα τα παιδια του κοσμου.
Κάλεσμα στη διαδήλωση για τη δολοφονία του εργάτη-μετανάστη Σαχτζάτ Λουκμάν - Παρασκευή 13 Γενάρη, 6 μ.μ., πλ. Μερκούρη- Πετράλωνα

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Καλώς ορίζουμε τα παιδιά των προσφύγων στα σχολεία της τρίτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών & Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα
Τηλ:6974310600 / φαξ:2103303346
e-mail: enosigoneon3@gmail.com

Καλώς ορίζουμε τα παιδιά των προσφύγων
στα σχολεία της τρίτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ενωσης των συλλόγων γονέων  αλλά πάνω από όλα η γειτονιά, με αγάπη αγκαλιάζουμε τα προσφυγόπουλα σκεπτόμενοι ότι και ο λαός μας στο παρελθόν έχει βιώσει ανάλογες εμπειρίες.
 Πιστεύουμε ότι η φοίτηση των παιδιών αυτών στα σχολεία είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας καθώς είναι κρίσιμο αυτά τα παιδιά να νιώσουν οτι ζούν - οσο είναι δυνατό=-σε κανονικές ανθρώπινες συνθήκες. Πλευρά αυτής της ανάγκης είναι η  μαθησιακή παιδαγωγική διαδικασία
Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα. Κανείς δε μπορεί να την στερήσει από τον άλλον. Σε βασικά δικαιώματα του ανθρώπου δεν υπάρχουν φυλετικές, θρησκευτικές ή ιδεολογικές διακρίσεις.
Προκειμένου να συμβάλουμε για την καλύτερη προσαρμογή των παιδιών αυτών στο νέο τους περιβάλλον

Απαιτούμε
·        Βελτίωση των κτηριακών υποδομών των σχολείων
·        Σίτιση και πλήρη υγειονομική περίθαλψη
·        Πρόσληψη καθαριστριών , τραπεζοκόμων και σχολικών φυλάκων
·        Πλήρη υλικοτεχνική κάλυψη και των δυο ζωνών

Η κοινωνία να απομονώσει τις ξενοφοβικές φωνές και να κάνει την αλληλεγγύη πράξη.


Για το Δ.Σ

        Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γεν.Γραμματέας