Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας της 3ης Δημοτικής Κοινότητας