Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του νέου Δ.Σ. με τους γονείς μέλη της Ενωσης

Στις 5.6.2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση του νέου Δ.Σ. της Ενωσης Γονέων με τους γονείς μέλη της. Μια συνάντηση γνωριμίας αλλά κυρίως ενημέρωσης του ΔΣ για τα ζητήματα που απασχολούν τα σχολεία της περιοχής μας.
Συμμετείχαν αρκετοί γονείς, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, πρόεδροι και απλά μέλη συλλόγων, εκπροσωπώντας αρκετά σχολεία της Γ' δημοτικής κοινότητας, και ποιο συγκεκριμένα τα εξής :
9ο Γυμνάσιο
9ο Λύκειο
12ο Γυμνάσιo
34ο Γυμνάσιο
34ο Λύκειο
73ο Δημοτικό
72ο Δημοτικό 
76ο Δημοτικό
77ο Δημοτικό
82ο Δημοτικό
138ο Δημοτικό
149ο Δημοτικό
Εγινε εποικοδομητική συζήτηση και εκτέθηκαν αρκετά αναλυτικά από όλους τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία τους. Κάποια από τα μέλη κατέθεσαν τα αιτήματά τους και γραπτώς.

Ολοι δήλωσαν την διάθεσή τους να συμπορευτούν με το ΔΣ της Ενωσης προκειμένου να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα όποια προβλήματα ήδη υπάρχουν και όσα ανακύψουν την επόμενη σχολική χρονιά, με έμφαση στα κτιριακά προβλήματα και τις υποδομές των σχολείων.

Προκειμένου το Δ.Σ. της Ενωσης να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε όλα τα σχολεία της Γ' κοινότητας θα παρακαλούσαμε όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην συνάντηση της 5.6.2011, να αποστείλουν γραπτώς στο e-mail της Ενωσης enosigoneon3@gmail.com  την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία τους και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Το Δ.Σ. και οι γονείς ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο, τις πρώτες ημέρες της νέας σχολικής χρονιάς.

Το Δ.Σ της Ενωσης Γονέων