ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Βερανζέρου 22 6ος όροφος Τηλ. 2105242386 , Fax 2103845434
www.omosp-goneon-athinas.org , mail@omosp-goneon-athinas.orgΑθήνα 03-06-11
Προς:   Ενώσεις Συλλόγων Γονέων Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθήνας
Κοιν:    1) ΥΠΕΠΘ
2)Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
3) ΝΕΠ
            4) ΑΣΓΜΕ
 1. Θέμα : «Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και κηδεμόνων Νομαρχιακού διαμερίσματος Αθήνας»
Στις 25/05/2011 , στην αίθουσα Λογιστών , διενεργήθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες και με βάσει το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής έλαβαν :
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 1. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ» 108 ψήφους & 8 έδρες
 2. «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ» 48 ψήφους & 4 έδρες
 3. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 38 ψήφους & 3 έδρες
 4. «ΔΑΚ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» 7 ψήφους & 0 έδρες
 5. «ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΙ ΓΟΝΕΙΣ» 7 ψήφους & 0 έδρες
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
 1. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ» 2 έδρες
 2. «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ» 1 έδρα
Για τη ΝΕΠ
 1. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ» 1 έδρα
Για την ΑΣΓΜΕ
1. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ» 23 έδρες
 1. «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ» 10έδρες
 2. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 8 έδρες
 3. «ΔΑΚ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» 2 έδρες
 4. «ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΙ ΓΟΝΕΙΣ» 2 έδρες
 1. ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ»
Στις 03/06/2011 , μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος κας. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ , συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. και με πρόταση της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ» για αντιπροσωπευτικό προεδρείο, εκλέχτηκαν οι εξής σύμβουλοι στις ακόλουθες θέσεις :
Τα μέλη του νέο-εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων μετά τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή προεδρείου είναι:
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                         ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 6983-749155
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                               ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6977-207555
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                         ΚΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΑΝΔΡΕΑΣ 6972-715296
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6945-992604
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     ΜΑΓΓΑΝΑ-ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΟΥΛΑ 6943-708389
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:       ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6972-551991
ΑΝ/ΤΗΣ ΥΠ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΛΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6942-600703
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ:                      ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 6932-275957
ΜΕΛΗ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 6972-917932,ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΜΑΝΤΩ 6937-188558 ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6977-205634, ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6932-400480, ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6972-207869, ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6973-311752, ΨΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6936-727257
Η ΜΑΓΓΑΝΑ-ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΟΥΛΑ (6943-708389) εκλέχτηκε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στη Νομαρχιακή Επιτροπής Παιδείας. Η θητεία των εκπροσώπων και του Δ.Σ. (βάσει του ν. 2621/98)  είναι διετής. 
 1. ΘΕΜΑ: « Το ΔΣ της Ομοσπονδίας ενημερώνει τα ΔΣ των Ενώσεων ότι μπορεί να παρευρεθεί σε συνεδρίαση τους για ενημέρωση στα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την εκπαίδευση.»


Για το Δ.Σ.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου
ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 6932-275957