Αίτημα προσωρινής εξαίρεσης από το ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικού του 73ου δημ.σχολείου

 

Επίσης παρόμοιο αίτημα του συλλόγου δασκάλων ΕΔΩ