Ερώτημα για την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών


 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών & Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα
Τηλ:6974310600 / φαξ:2103303346Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2011

Προς:
1.ΔΕΠ 3ης δημ.κοινότητας
2.Πρόεδρο Αβάθμιας σχολικής Επιτροπής
3.Πρόεδρο Β'θμιας Σχολικής Επιτροπής
Θέμα: Λειτουργία σχολικών επιτροπών στην 3η Δημοτική Κοινότητα.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την λειτουργία των δύο σχολικών επιτροπών που έχουν συσταθεί στην δημοτική μας κοινότητα (Α'βάθμια κ Β'βάθμια), to πότε θα συνεδριάσουν για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, και τους λόγους καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών τους δεδομένου ότι τα προβλήματα στα σχολεία είναι αρκετά και τα χρήματα είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Το Δ.Σ. της Ενωσης Γονέων προτίθεται να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια πέραν της συμμετοχής των εκπροσώπων μας, προκειμένου να συμβάλλει στην ταχύτερη έναρξη λειτουργίας των επιτροπών.

Εκπρόσωποι της Ενωση Γονέων έχουν οριστεί από το Δ.Σ. η κα Σπαρτινού Στανιμίρα στην Α/βάθμια, και το κ. Σωτηρόπουλο Αντώνη στην Β/βάθμια.

Στην διάθεσή σας
Για το Δ.Σ


Η Πρόεδρος 
Ιωάννα Θέμελη