Οι κατανομές χρημάτων προς τα σχολεία από τις Σχολικές Επιτροπές της 3ης δημοτικής κοινότητας


Η λίστα με τα χρήματα που θα κατανεμηθούν από τις σχολικές επιτροπές 
όταν κάποτε αυτές λειτουργήσουν.
Προς το παρόν είναι χρήματα επί χάρτου.