Η απάντηση του διευθυντή εκπαίδευσης σχετικά με το αίτημα περί εξαιρέσεως του πρωην διευθυντή του 73ου δημοτικού