Κείμενο με κοινά αιτήματα Γονέων-Δασκάλων-Καθηγητών