Οι Σχολικές Επιτροπές της 3ης Δημοτικής Κοινότητας

Η πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)

1. Νέλλη-Κανέλλα Παπαχελά,  
Αντιδήμαρχος, δημοτική σύμβουλος

2. Φούτζουλα Ασήμω (Μίνα),  
σύμβουλος 3ης Δημοτικής Κοινότητας και πρόεδρος της επιτροπής

3. Παπαδάκης Ανδρέας  
από το συνδυασμό του κ. Ν. Κακλαμάνη

4.Κυριάκος Χρυσόστομος  
από το συνδυασμό του κ. Ν. Σοφιανού

5. Δημητροκάλλης Γεώργιος 
6. Λύκου Ιωάννα ως δημότης
7. Αγγελή Ολυμπία
δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του

νομικού προσώπου.

8. Σωτηρόπουλος Γεώργιος, 
9. Φιλίππου Φωτεινή, 
10.Γιάγκος Θωμάς οι τρείς (3) από τους πέντε (5) αρχαιότερους Δ/ντές των σχολικών μονάδων
11.Σπαρτινού Στανιμίρα, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων της 3ης δημ.κοινότητας


Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)


1. Παπαχελά Νέλλη,  
Αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλος

2. Γκούμα Πηνελόπη
σύμβουλος 3ης Δημοτικής Κοινότητας και πρόεδρος της επιτροπής

3. Σιγάλα Αθηνά 
από το συνδυασμό του κ. Ν. Κακλαμάνη  
4.Νουνανάκη Αφροδίτη  
από το συνδυασμό του κ. Ν. Σοφιανού.
5.Βασιλόπουλος Νικόλαος
6.Νικολάου Σταμάτης, 
δημότες ή κάτοικοι πουείναι χρήστες του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το

σκοπό του νομικού προσώπου.

7.Παπαδημητρίου Νικόλαος, 
8.Ψίνα Ιωάννα και 
9.Τζίφας Νικόλαος
οι τρείς (3) εκ των πέντε (5) αρχαιότερων Δ/ντών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.

10.Σωτηρόπουλος Αντώνιος  
εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.

11.Ο εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων της κατά προτεραιότητα

μεγέθους σχολικής μονάδας της 3ης Δημοτικής Κοινότητας η οποία είναι

το 9ο Γενικό Λύκειο Αθηνών.