Ενημέρωση για το Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης του Δημου Αθηναίων

Τo Tμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων ,της Διεύθυνσης Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων μεριμνά για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων λειτουργεί συμβουλευτικές ομάδες και προσφέρει ατομική συμβουλευτική βοήθεια σε μαθητές και γονείς για την ομαλή ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση στη κοινωνία.
Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς για τη πραγματοποίηση ομιλιών , διαλέξεων , ημερίδων με θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα (βία , ρατσισμός , κακή χρήση διαδικτύου κ.α.)
              Είμαστε στη διάθεση σας  για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  Ελπίζουμε στην άριστη  περαιτέρω συνεργασία μας.


                                                               Πατέλκου Τόνια
                                                              Κοινωνική Λειτουργός-Κοινωνιολόγος
                                                              Προισταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης
                                                              Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 8210647
                                                               Φαξ :2108217456