Πρόσκληση στην σχολή γονέων που οργανώνει η Ενωση Γονέων

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών & Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα
Τηλ:6974310600 / φαξ:2103303346
e-mail: enosigoneon3@gmail.com


ΣΧΟΛΕΣ  ΓΟΝΕΩΝ
ΣΕ  ΠΟΙΟΥΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στους γονείς που μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο των παιδιών.

          ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
- Να αντλήσουμε πληροφορίες από τους ειδικούς για το ρόλο του γονιού σήμερα.
- Να ευαισθητοποιηθούμε σε θέματα διαπαιδαγώγησης και συνύπαρξης με τα παιδιά μας.
- Να μάθουμε ο ένας απ’ τον άλλο.
- Να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο.

         ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΘΕΜΑ (π.χ. επικοινωνία μέσα στην οικογένεια)
- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (μέσα από το βίωμα μαθαίνουμε καλύτερα)
- ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Και βέβαια η βασική αρχή των ομάδων αυτών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι γονείς είναι οι βασικοί παιδαγωγοί των παιδιών.   Προσφέροντας αγάπη και θέτοντας όρια, θέτουν τις βάσεις για μία υγιή ζωή στο μέλλον.

               

Αγαπητοί , Γονείς και Κηδεμόνες
Το Δ.Σ. της Ενωσης σας ενημερώνει ότι το «Ίδρυμα Νεότητας &  Δια Βίου Μάθησης» του Υπουργείου Παιδείας, ίδρυσε και έχει  θέσει σε  λειτουργία, σε όλους τους νομούς της χώρας,  Σχολές Γονέων, με νέα συγχρηματοδότηση από το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» και το   «Ελληνικό Δημόσιο».
Επειδή  όπως διαμορφώνονται οι συνθήκες στην συγχρονη κοινωνία η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί στόχο μεγίστης σημασίας το Δ.Σ.  προτίθεται να δημιουργήσει μία ομάδα από γονείς  που θα  συμμετάσχουν , χωρίς καμιά  οικονομική  επιβάρυνση,  στο πρόγραμμα με τις παρακάτω ενδεικτικές ενότητες:

Δημιουργία και Μεταβίβαση Στερεοτύπων, Αναπτυξιακά Στάδια της Ζωής των Παιδιών, Επικοινωνία Μέσα στην Οικογένεια, Ενδοοικογενειακές Συγκρούσεις,  Προβλήματα  Συμπεριφοράς, Όρια, Βία στο σχολείο, Ασφαλή χρήση διαδικτύου από τα παιδιά.
        Η εκπαιδεύτρια προσαρμόζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 8 συνεδριάσεις διάρκειας 2,5 ωρών η κάθε μία  στο χώρο του 76ου δημοτικού σχολείου (Θεσσαλονικης και Κυκλώπων) στα Ανω Πετράλωνα (εναντι ηλεκτρικού σταθμού) ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.15-8.30μ.μ. .
               
    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα Σχολής Γονέων στο παρελθόν.
Για να  δημιουργηθεί  μια ομάδα  είναι απαραίτητη η συμμετοχή 20-25 Ατόμων. Όσοι  θέλουν να συμμετέχουν , παρακαλούμε να το δηλώσουν στον Πρόεδρο του Συλλόγου του σχολείου τους συμπληρωνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής. .

              Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Αίτηση Συμμετοχής *
Ονοματεπώνυμο  …………………………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο  ……………………………………………………….email:…………………………………………………………….
 *Στη πρώτη συνάντηση θα συμπληρώσετε ειδικό έντυπο που θα φέρει μαζί της η εκπαιδεύτρια.           
Ο /Η    Αιτών/ουσα (υπογραφή)


Θεματολογία Προγραμμάτων Σχολών Γονέων


1. Η Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή - 50 ώρες (Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας, ανάπτυξη και εξέλιξη από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία, γονεϊκοί ρόλοι, επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, τρόποι πειθαρχίας και σωματική τιμωρία, η οικογένεια σε κρίση: διαζύγιο - πένθος – απουσία, Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, οικογένεια και σχολική επίδοση, οριοθέτηση τρόπου και χρόνου ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των μηχανισμών άμυνας του παιδιού ώστε να αντιστέκεται στα αρνητικά τηλεοπτικά πρότυπα).
2. Υγεία και Οικογένεια - 50 ώρες (Υγεία και παιδί, Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής, Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά, Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, Υγεία και ενήλικος και Τρίτη ηλικία, θέματα διατροφής, σημασία της σωματικής άσκησης, ενήλικος και νοσήματα, πολυφαρμακία, υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας).
3. Διαφυλικές σχέσεις - 25 ώρες (Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και παιδί, διαμόρφωση ταυτότητας φύλου, μητρότητα και πατρότητα, σεξουαλική αγωγή και ενήλικος, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα-AIDS, προετοιμασία για γονεϊκότητα)
4. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία - 25 ώρες (Τρίτη ηλικία και οικογένεια, Ρόλος στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών, Διαχείριση ελεύθερου χρόνου).
5. Παιδί και Νέες Τεχνολογίες - 25 ώρες (Ωφέλειες από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής, Παιδαγωγική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επιπτώσεις από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής, Ιστοσελίδες με επικίνδυνο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, θετικές και αρνητικές συνέπειες από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων).
6. Οικιακή Οικονομία στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια - 25 ώρες (Κατανάλωση και διαφήμιση, καταναλωτική συμπεριφορά, η στάση των παιδιών απέναντι στις επιταγές της μόδας, οικογενειακός προϋπολογισμός, οι γονείς ως πρότυπα οικονομικής διαχείρισης, διαπαιδαγώγηση των παιδιών για τη διαχείριση προσωπικών τους αγαθών και χρημάτων, που τους δίνονται, π.χ. χαρτζιλίκι).
7. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας - 25 ώρες (Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού, επικοινωνία με γονείς και μαθητές, διάγνωση κλίσεων, αναγκών, ενδιαφερόντων μαθητών, επαγγελματικός προσανατολισμός, προώθηση της ισότητας των φύλων, ενίσχυση της κριτικής σκέψης, εξετάσεις, τρόποι αποτελεσματικής μελέτης, σχολική διαρροή, προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών, επιθετικότητα, δειλία, πειθαρχία, συνεργασία γονέων-μεταναστών, βία στο σχολείο (Bullying).
8. Ψυχολογική Υποστήριξη και Αγωγή Υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - 25 ώρες (Ψυχολογική Υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οικογένεια και παιδί, παιδί και σχολείο, κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων γυναικών, Αγωγή Υγείας, νοσήματα, εμβόλια, διατροφή και κανόνες υγιεινής)
9. Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - 50 ώρες (Αίτια δημιουργίας προβλημάτων, χαρακτηριστικά παιδιών με ειδικές ανάγκες, η λειτουργία της οικογένειας με παιδί με ειδικές ανάγκες, θεσμοί και κέντρα υποστήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες, ένταξη των παιδιών στις σχολικές μονάδες, ενημέρωση για τρόπους κοινωνικής ένταξης).
10. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια – 25 ώρες (Δημιουργία και μεταβίβαση στερεοτύπων για το φύλο, φύλο και Μ.Μ.Ε., ενδοοικογενειακή βία, σωματεμπορία και παράνομη διακίνηση γυναικών (Trafficking), μονογονεϊκή οικογένεια, διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας).