«Λουκέτο» στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων