Ψήφισμα ΔΕΠ ενάντια σε συγχωνεύσεις-καταργήσεις-υποβιβασμούς σχολικών μονάδων


Το 3ο Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο Δήμου Αθηναίων υιοθετεί το παραπάνω Ψήφισμα:

Ψήφισμα

Γίνεται πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα για Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Υποβιβασμό Σχολικών μονάδων προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι στα πλαίσια γενικότερων κοινωνικών περικοπών που απορρέουν από την υπογραφή της νέας Δανειακής Σύμβασης Μνημόνιο 2.
Η επιχειρούμενη συγχώνευση Σχολικών μονάδων θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές και οπισθοχώρηση στη πρόοδο και την ανάπτυξη των μαθητών και θα εξαντληθεί έντονα η αντοχή των Εκπαιδευτικών των μαθητών και των Γονέων, δεδομένης και της τρομακτικής έλλειψης υποδομών που αντιμετωπίζουν οι Σχολικές μονάδες.
Στη 3η Δημοτική Κοινότητα έγιναν στην αρχή του Σχολικού έτους συγχωνεύσεις και υποβιβασμοί σχολείων, χωρίς να λαμβάνεται το παιδαγωγικό παρά μόνο το οικονομικό κόστος που επέβαλλε αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας της 3ης Κοινότητας στη Συνεδρίαση της στις 23 Φεβρουαρίου 2012, αφού έλαβε υπ’ όψη της τις Θέσεις των Εκπαιδευτικών των Γονέων και τις ανάγκες της μαθητικής Κοινότητας , αποφάσισε ομόφωνα:
Να προτείνει ψήφισμα στο 3ο Κοινοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για τη μη κατάργηση – συγχώνευση ή υποβιβασμό καμιάς σχολικής μονάδας στη 3η Δημοτική Κοινότητα.
.