Οχι στο κλείσιμο του 87ου διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Την Πέμπτη 8/3/2012 συνεδρίασε, στα γραφεία της ΟΛΜΕ, το Συντονιστικό των
Φορέων για τη διατήρηση των Διαπολιτισμικών Σχολείων.
Εκτίμησε ότι:
α) Οι αγωνιστικές παρεμβάσεις των φορέων στον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης (2/3) και στο Υπουργείο Παιδείας (7/3) ήταν ιδιαίτερα
πετυχημένες.
β) Η πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κ. Κουμέντου, για
κατάργηση τεσσάρων (4) σχολείων και μετατροπή του χαρακτήρα των άλλων,
είναι επί της ουσίας μετέωρη και εκτός διαδικασίας διότι ούτε οι Δήμοι ούτε οι
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εισηγήθηκαν τέτοιες προτάσεις. Ταυτόχρονα, με τη
μεθόδευση αυτή προσπαθεί να κρύψει το κλείσιμο όλων των διαπολιτισμικών
σχολείων της περιφέρειας Αττικής, πρόταση που ο ίδιος είχε καταθέσει και
πέρυσι, και το Υπουργείο δεν την είχε κάνει αποδεκτή.
γ) Η απάντηση του γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κ. Κουλαϊδή, ότι «το θέμα
των διαπολιτισμικών σχολείων θα επανεξεταστεί», δεν πρέπει να μας
εφησυχάζει. Πότε έγινε η πρώτη «εξέταση» του θέματος από το Υπουργείο
Παιδείας; Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις φετινές καταργήσεις –
συγχωνεύσεις; Πέρυσι, οπότε το υπουργείο είχε απορρίψει την εισήγηση του
κ. Κουμέντου; Ούτε και η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει συνολική απόφαση
για το κλείσιμο των διαπολιτισμικών είναι ικανοποιητική. Ο ίδιος ο κ. Κουμέντος
έχει βάλει το θέμα σε παρόμοιες βάσεις: 4 σχολεία θα καταργηθούν, 3 θα
«αποχαρακτηριστούν»... Είναι ένας ωραίος τρόπος να δίνεις μια «συνολική
λύση», χωρίς αυτή να φαίνεται τέτοια.
δ) Από τα λεγόμενα του κ. Κουλαϊδή, δεν φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει
υπόψη του τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν 3966/2011 περί γνωμοδότησης του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση,
ούτε και τα προβλεπόμενα από το Ν 4027/2011 σχετικά με τις αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τα
διαπολιτισμικά σχολεία.
ε) Ο κ. Κουμέντος δύο συνεχόμενες χρονιές υποβάλλει προτάσεις στο υπουργείο
για κλείσιμο των Διαπολιτισμικών Σχολείων της περιφέρειάς του. Την πρώτη με
αιτιολογικό τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τη δεύτερη με αιτιολογικό
τη "διεθνή βιβλιογραφία" και ότι βάσει αυτής τα σχολεία είναι "ξεπερασμένα".
Με τη διαδικασία ετήσιων αξιολογήσεων προκειμένου το υπουργείο να
προχωρήσει σε καταργήσεις σχολικών μονάδων, το ζήτημα κινδυνεύει να
μετατραπεί στην περίπτωση των Διαπολιτισμικών Σχολείων σε ένα είδος
ρώσικης ρουλέτας! Ο καθένας, πιστεύουμε, μπορεί να κρίνει αν αυτό είναι μια
παιδαγωγικά σωστή αντιμετώπιση για τα σχολεία αυτά, που κάθε χρόνο δεν θα
έχουν παρά να περιμένουν την επόμενη "εισήγηση" του κ. περιφερειάρχη... Αν
βοηθάει στη σωστή λειτουργία οποιουδήποτε σχολείου, στην ψυχολογική
στήριξη των μαθητών του. Αν δείχνει ενδιαφέρον από μεριάς της επίσημης
πολιτείας, ή αν αποτελεί εμπαιγμό.
στ) Η εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών, των προσφύγων, και γενικά κάθε
αλλοδαπού μαθητή είναι μία από τις βασικές διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας μας. Η κατάργηση των Διαπολιτισμικών Σχολείων, που έχουν αναλάβει
με επιτυχία αυτό το ρόλο, κρύβει μέσα της μια επικίνδυνη, βαθιά
αντιδραστική και ρατσιστική νοοτροπία.
ζ) Ο αγώνας για να μην κλείσει κανένα σχολείο πρέπει να κλιμακωθεί.
η) Καμιά αντίληψη και καμιά πολιτική δεν μπορεί να αφήσει παιδιά έξω από το
σχολείο.
Το συντονιστικό αποφάσισε:
1. Να ενημερώσει το Προεδρείο και την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής καθώς και την Περιφέρεια Αττικής ζητώντας να πάρουν θέση.
2. Να ενημερώσει επίσης τις πρεσβείες των χωρών προέλευσης των μαθητών των
Διαπολιτισμικών Σχολείων ώστε να γίνουν διαβήματα προς την Ελληνική
Κυβέρνηση για τη μη κατάργηση των σχολείων.
3. Να ενημερωθεί η Εκκλησία της Ελλάδος, η ομογένεια, οι ενώσεις μεταναστών
στη χώρα μας, καθώς και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με τη ζωή και τη
μόρφωση των μεταναστών.
4. Να ενημερωθούν όλα τα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Ελλάδας και οι αντίστοιχοι
συνδικαλιστικοί φορείς ώστε να συμμετέχουν και να στηρίξουν τον κοινό μας
αγώνα.
5. Να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στα σχολειά, την 21η Μαρτίου, ενάντια στο
ρατσισμό στην Εκπαίδευση με στόχο να προβληθεί η αναγκαιότητα της
λειτουργίας των Διαπολιτισμικών Σχολείων.
6. Να ενημερωθούν για το ζήτημα η Επίτροπος Παιδείας και τα άλλα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Να καθοριστεί άμεσα η προγραμματισμένη συνάντηση με το Υπουργείο
Παιδείας. Παράλληλα να γίνει μαζική συγκέντρωση, απ' όλους τους φορείς, έξω
από το Υπουργείο.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ!
ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
Για το Συντονιστικό:
- ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας
- Α' ΕΛΜΕ Αθήνας
- Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Παρθενώνας"
- Ένωση Γονέων Νέας Ιωνίας
- Ένωση Γονέων 3ης Δημοτικής Κοινότητας Αθηναίων
- Δήμος Νέας Ιωνίας
- Ένωση Γονέων Παλαιού Φαλήρου