Η καταγραφή των προβλημάτων των σχολείων μας με βάση τις αναφορές των διευθυντών στην ΔΕΠ