Στάλθηκε εγκύκλιος στα σχολεία με ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση μαθητών»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Χρόνος Διατήρησης…………..
Βαθμός Ασφαλείας…………….

Μαρούσι, 27/03/2012
Αρ. Πρωτ.: 33904/Γ2
(Βαθμός Προτεραιότητας):

ΠΡΟΣ
Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)
Σχολικούς Συμβούλους (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. )
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.E-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: Μαρούσι, 151 80
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Σ. Μερκoύρης
Τηλέφωνο: 210-344 3605
210-344 2237

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση μαθητών»


Προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, είναι δυνατόν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, να επικοινωνούν με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και τις Ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.
Είναι αυτονόητο ότι η οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ