Θέμα:Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών.Ερώτημα της Ενωσης Γονέων προς Αντιδήμαρχο Παιδείας.