Την Πέμπτη συνεδρίαση της 3ης δημ.κοινότητας με αποκλειστικά θέματα τα προβλήματα των σχολείων της περιοχής μας.