Παράσταση Διαμαρτυρίας της Ομοσπονδιάς Γονέων Αθήνας για την Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών