ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 24.4.2013 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 24.4.2013


ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (1 – 3 σταυρούς)

1.    ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (9Ο Γυμνασιο)
2.    ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (9Ο Γυμνάσιο )
3.    ΓΛΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ (73Ο Δημοτικό σχολείο)
4.    ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9Ο  ΓΕΛ)


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ (1 σταυρό)

1. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (9Ο Γυμνασιο)
2. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (9Ο Γυμνάσιο )
3. ΓΛΥΚΑ ΑΡΓΥΡΩ (73Ο Δημοτικό σχολείο)
4. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9Ο  ΓΕΛ)