Οι συνθήκες ζωής
των παιδιών στο κέντρο
της Αθήνας
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015, ώρα 19.00
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων,
Europe Direct, Ευρωπαϊκό κέντρο πληροφόρησης και ενημέρωσης,
είσοδος από οδό Σόλωνος
99
Ομιλητές:
Νικόλας Σουλιώτης, επιστημονικός υπεύθυνος
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, ερευνητής
Βιόλα Γκόγκα, ερευνήτρια
Βαγγέλης Μουργελάς, ερευνητής
Συντονίστρια:
Φανή Κουντούρη, ερευνήτρια