ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Αθήνα: 14/10/15……………….
Κοινοποίηση Προς Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Εσωτερικών
Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Αθηναίων
ΘΕΜΑ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκίνησε κουβαλώντας τα χρόνια προβλήματα και δημιουργώντας νέα. Λιγότεροι εκπαιδευτικοί, κλειστά σχολεία, απλήρωτοι λογαριασμοί, χωρίς καθαρίστριες και χωρίς να έχει δοθεί η 3η δόση χρηματοδότησης προς τις Σχολικές Επιτροπές που καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
Για πρώτη φορά η πλειοψηφία των σχολείων της χώρας βρέθηκαν να λειτουργούν χωρίς καθαρίστριες στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η ΚΥΑ εκδόθηκε στο τέλος του Σεπτέμβρη, η οποία καθορίζει τις νέες συμβάσεις και δυστυχώς είναι κατά 10% μειωμένη, που σημαίνει ότι το κράτος αποφάσισε τη μείωση του χρόνου εργασίας κατά 10%, δηλαδή, να δουλέψουν 9 μήνες αντί για 10!!!! Και αναρωτιόμαστε: εφόσον η σχολική χρονιά είναι 10μηνη, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς (όπως ήδη συνέβη) ή τον τελευταίο μήνα τα σχολεία θα είναι βρώμικα; Σημειώνουμε ότι το κράτος ωÏ ‚ εργοδότης επί ένα μήνα κρατούσε ανασφάλιστες και απλήρωτες τις εργαζόμενες.
Καταλήγοντας, διαπιστώνουμε ότι για άλλη μια φορά μεταβιβάζονται τα προβλήματα των σχολείων στους μαθητές και στους γονείς τους. Για αυτό ζητάμε και απαιτούμε:

Οι Δήμοι και οι Σχολικές Επιτροπές να μην προβούν σε καμία μείωση της αποζημίωσης των καθαριστριών. Να υπογραφούν 10μηνες συμβάσεις Σε κάθε ισχυρισμό περί παρατυπίας υπογραφής σύμβασης από 1/9 σας υπενθυμίζουμε ότι οι Δήμοι, οι Σχολικές Επιτροπές και το κράτος, παραβαίνουν ως τώρα κατάφορα τη νομοθεσία! Όλη η σχολική κοινότητα γνωρίζει πολύ καλά τις περιπτώσεις όπου το προσωπικό καθαριότητας ήταν στα σχολεία από 1/9 και θα το δηλώσουν αν και όποτε χρειαστεί.
Να υπάρξει νομική αντιμετώπιση ΤΩΡΑ ώστε να υπάρξει πλήρη οικονομική και ασφαλιστική αποκατάστασή τους για την περίοδο όπου δούλεψαν απλήρωτες και ανασφάλιστες.
Εμείς ως Ένωση Γονέων θα συμβάλλουμε αποφασιστικά με τους αγώνες, την αλληλεγγύη μας, με κάθε κινηματική και νομική στήριξη, ώστε να αντιμετωπιστεί μόνιμα το ζήτημα της πληρωμής των δεδουλευμένων κάθε τέλος του μήνα από το κράτος, όπως οφείλει κάθε εργοδότης.

Η καθαριότητα των σχολείων, η υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών μας, τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μόνιμη και σταθερή εργασία απαιτούν:

• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων καθαριστών-καθαριστριών, με σταθερή 8ωρη εργασία και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι σχολικές μονάδες λειτουργούν πάνω από 4 ώρες και χρειάζονται να καθαρίζονται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους (τουαλέτες) και δεν είναι μόνο οι αίθουσες, αλλά όλο το σχολικό συγκρότημα.
• Άμεση τροποποίηση των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου
• Μαζικές προσλήψεις καθαριστών-καθαριστριών και όχι εντατικοποίηση της δουλειάς τους
• Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων
• Κανένας εργολάβος καθαρισμού ή συνεργείο μέσα στα σχολεία
• Καμία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

                                                              Για το Δ.Σ.
                    Ο πρόεδρος                                                                               ο Γραμματέας

                 Δεμοιρος Τάσος                                                                          Σχινα Αντωνία