ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών & Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα

                                                                                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλου...............
                                                                                                                                       Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2017                                                                                                Προς την
                                                                                                Δ/νση Σχολικών Κτηρίων
                                                                                                Δήμου Αθηναίων
                                                                                                Υπόψη κας Γλένη

                                                                                                Κοινοποίηση
                                                                                                Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή
                                                                                                Γ΄ δημοτικης κοινότητας
                                                                                                Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή
                                                                                                Γ΄ δημοτικης κοινότητας


          ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

 Αξιότιμη κα Γλένη

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας θέσουμε εκ νέου το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα σχολικά κτήρια της γ΄δημοτικής κοινότητας και συνίσταται στη έλλειψη οποιασδήποτε συντήρησης τους με αποτέλεσμα τα παιδιά να στεγάζονται σε χώρους που παρουσιάζουν έντονα κτηριακά προβλήματα και να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλειά τους. όπως συνέβει πρόσφατα στο 76ο δημοτικό σχολείο από την πτώση σοβάδων.

 Τα τελευταία χρόνια παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για διάφορες επισκευές μέσα στα σχολικά κτήρια τόσο από πλευράς των Διευθυντών των σχολείων όσο και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, , οι τεχνικές  υπηρεσίες  του δήμου έχουν προβεί στην υλοποίηση μερικών από τα αιτήματα αυτά και κάτω από την πίεση των συνθηκών που αυτά δημιουργήθηκαν (πχ όπως συνέβει πρόσφατα στο 76ο δημοτικό σχολείο από την πτώση σοβάδων.).
Επι πλέον δεν έχει γίνει κανένας προληπτικός έλεγχος και καταγραφή των προβλήμάτων από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες όταν τα σχολεία είναι κλειστά την περίοδο των διακοπών με αποτέλεσμα να έχουμε συνέχεια εμφάνιση νέων προβλημάτων που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και μάλιστα κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον προγραμματισμό που έχετε για το έτος 2017 σχετικά με την συντήρηση των κτηρίων καθώς και  απαιτούμε την άμεση   υλοποίηση των ήδη κατατεθειμένων αιτημάτων καθόσον η αργοπορία εκτέλεσης των έργων δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα στους χώρους των σχολείων. Τέλος ζητάμε να γίνει προληπτικός έλεγχος από τεχνικό κλιμάκιο σε όλους τους χώρους των σχολικών κτηρίων και καταγραφή όλων των προβλημάτων.

Ευελπιστούμε ότι η ανταπόκριση στα αιτηματά  μας θα είναι άμεση.

Με εκτίμηση
            Για το Δ.Σ