Ανακοινωση Ενωσης σχετικα με τον ελενχο καταστατικων των Συλλογων Γονεων και Κηδεμονων
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ:12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κειριαδών&Σφηττιών 1 τ.κ. 11853 Αθήνα
e-mail: enosigoneon3@gmail.com                                                                                                  ΠΡΟΣ ΤΟΝ
                                                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ


Το τμήμα Αδειοδοτήσεων και ελέγχων του Δήμου Αθηναίων με έγγραφο που σας απέστειλε μέσω των Διευθυντών των σχολείων ζητά από τα Δ.Σ. των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να προσκομίσουν μια σειρά εγγράφων πιστοποίησης των εκλογών τους καθώς επίσης και το καταστατικό του συλλόγου.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας να ανακοινώνει εγγράφως στην Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, τα πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, (αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο, κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη, καθώς και κατάσταση κατανομής των αξιωμάτων στο Δ.Σ.), όλα επικυρωμένα.
Η Διεύθυνση έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει στο Δήμο,βεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και τον αριθμό των ψηφισάντων, οι εκλογές είναι νόμιμες (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των μαθητών) και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να ελέγχουν τα καταστατικά των συλλόγων.

Το γονεϊκό κίνημα έχει οργανωτική δομή και συλλογικά όργανα που εκλέγονται και ελέγχονται από τους ίδιους τους γονείς.

Καλούμε το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων να ενεργήσει όπως προβλέπει το καταστατικό του και η σχετική νομοθεσία .
1) Τα Δ.Σ να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην Ένωση
2) Τα Δ.Σ να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Διευθυντή του σχολείου
3) Να μην καταθέσουν τα καταστατικά τους στον Διευθυντή η στην επιτροπή του Δήμου.
                                                

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος                                                            Η  γραμματέας
                  Τάσος  Δεμοιρος                                                          Τασία  Σπαρτινου