Πασχαλινο Παζαρι 72 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ  72ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ"

Εμφάνιση αφίσα πασχαλινό παζάρι.jpg