ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ΔΕΠ του Δήμου Αθηναίων υιοθέτησε την πρόταση που κατατέθηκε από την Ένωσή μας στη συνεδρίαση του 3ου Κοινοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 και θα εισηγηθεί τη συγκρότηση επιτροπής μηχανικών, η οποία θα ελέγξει τα σχολικά συγκροτήματα και θα συντάξει υπόμνημα με τις απαραίτητες κτηριακές παρεμβάσεις. Ο κατάλογος των παρεμβάσεων θα αποστέλλεται σε όλα τα σχολεία.
Στις αντίστοιχες συνεδριάσεις παραβρεθήκαμε εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων του 3ου Διαμερίσματος, καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων της περιοχής μας, ώστε να θέσουμε υπόψιν της ΔΕΠ τις επείγουσες και εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές του συνόλου –σχεδόν- των σχολικών κτηρίων και να απαιτήσουμε την άμεση λύση των προβλημάτων. Ελλείψεις και προβλήματα που έχουν οδηγήσει ακόμα και σε σοβαρούς τραυματισμούς μικρών παιδιών.
Εκθέσαμε με σαφήνεια και αποδεικτικό υλικό συγκεκριμένες ελλείψεις και αντιταχθήκαμε σθεναρά στην προσπάθεια μελών της ΔΕΠ να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Ως Ένωση Γονέων ζητάμε από την κάθε Υπηρεσία να αναλαμβάνει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων, χωρίς να δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε ένα γαϊτανάκι ανεύθυνων - υπεύθυνων.
Όπως γνωρίζουμε όλοι μας καλά, η λήψη μιας απόφασης από την υλοποίησή της απέχουν πολύ, ιδιαίτερα όταν για την επίλυση των κτηριακών προβλημάτων εμπλέκονται αρκετοί γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, πόσο μάλλον όταν αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν και υπηρετούν πολιτική ακραίας λιτότητας. Για τον λόγο αυτό διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας. Θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση και διαρκή κινητοποίηση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα αιτήματα μας θα ικανοποιηθούν.
Καλούμε τα μέλη μας να συνεχίσουν να καταγράφουν και να μας αποστέλλουν τα προβλήματα των σχολικών κτηρίων και υποδομών και να συμμετέχουν ενεργά στις πιέσεις και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς. Δε δεχόμαστε υπεκφυγές και «οικονομίες» σε ό,τι αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών μας σε όλα τα επίπεδα.

Το Δ.Σ. Της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων της 3ης Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων
Ενωση Γονέων 3ης Δημοτικής Κοινότητας
http://enosigoneon3.blogspot.com
enosigoneon3@gmail.com