ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ