ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μέχρι 3 σταυρούς)


 1. ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (76ο Δημοτικό)
 2. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (62ο Γυμνάσιο)
 3. ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (73ο Δημοτικό)
 4. ΖΩΗ ΕΡΡΙΚΕΤΗ (76ο Δημοτικό)
 5. ΜΠΡΑΕΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (76ο Δημοτικό)
 6. ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (72ο Δημοτικό)
 7. ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (72ο Δημοτικό)
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΘΑ (137ο Δημοτικό)
 9. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (73ο Δημοτικό)


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ (μέχρι 2 σταυρούς)

 1. ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (76ο Δημοτικό)
 2. ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (73ο Δημοτικό)
 3. ΜΠΡΑΕΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (76ο Δημοτικό)
 4. ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (72ο Δημοτικό)
 5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (73ο Δημοτικό)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (1 σταυρό)

 1. ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (76ο Δημοτικό)
 2. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (62ο Γυμνάσιο)
 3. ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (72ο Δημοτικό)
 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΘΑ (137ο Δημοτικό)


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1 σταυρό)


 1. ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (12ο Γυμνάσιο)
 2. ΛΑΖΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (137ο Δημοτικό)
 3. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (76ο Δημοτικό)