ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά απο ομόφωνη αποφαση, στο διοικητικό συμβούλιο της 17ης Απριλίου 2019, ορίστηκαν:

Πρόεδρος: Ανδριωμένου Αγγελική
Αντιπρόεδρος: Σιαπάτης Απόστολος
Γενική Γραμματέας: Χριστοπούλου Ιωάννα
Ταμίας: Δεμοίρος Αναστάσιος
Ειδικός Γραμματέας: Σκαρπέλης Αντώνιος
Μέλη: Τριανταφύλλου Μάρθα
           Μπραέσα Αναστασία

Αναπληρωματικά μέλη: Γερονικολός Γεώργιος, Ζώη Ερρικέτη

Για την Ομοσπονδία Γονέων εκλέγονται:
1. Ανδριωμένου Αγγελική 
2. Σιαπάτης Απόστολος    
3. Χριστοπουλου Ιωάννα   
4. Μπραέσα Αναστασία    

Για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εκλέγεται:
Σιαπάτης Απόστολος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται: 

1. Βυθούλκα Αναστασία 
2. Λάζαρη Αλεξάνδρα      
3. Τζαγκαράκης Σταύρος